Hjem / Aktuelt / Samsoving

Samsoving


Samsoving

Å sove med den nyfødte babyen i sengen antas ikke lenger å øke faren for krybbedød. I sin nye opplysningsvideo om amming, «Bryst er best», anbefaler overlege Gro Nylander at den nyfødte babyen sover i samme seng som foreldrene.

- Dette er basert på helt nye retningslinjer, og vil vekke oppsikt internasjonalt, sier Nylander.

Å sove med den nyfødte babyen i sengen antas ikke lenger å øke faren for krybbedød.

I sin nye opplysningsvideo om amming, «Bryst er best», anbefaler overlege Gro Nylander at den nyfødte babyen sover i samme seng som foreldrene.

– Dette er basert på helt nye retningslinjer, og vil vekke oppsikt internasjonalt, sier Nylander.
Anbefalingen går på tvers av retningslinjer som blir gitt gravide og ferske mødre fra helsestasjoner og barselavdelinger ved sykehusene. Her har rådene inntil nå vært at babyen bør sove i egen seng de 2-4 første månedene, fordi man har antatt at samsoving øker faren for krybbedød.

– Enighet
Nylander sier de nye retningslinjene er laget i samarbeid mellom Landsforeningen uventet barnedød, Sosial- og helsedirektoratet og Rikshospitalet, som har gjennomgått nyere forskning på krybbedød.

- Det er enighet om dette, men det er klart at man må oppføre seg fornuftig, og for eksempel ikke sove med babyen i vannseng, sier Nylander til Aftenposten.no.

For ikke-røykere
I den nye brosjyren om trygt sovemiljø for spedbarnet, som ligger til trykking hos Sosial- og helsedirektoratet, står det at babyen gjerne kan sove sammen med mamma og pappa dersom:
foreldrene er ikke-røyere
foreldrene ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter
sengen er bred og madrassen fast slik at barnet får god plass, og ikke kan trille ut eller falle ned i en sprekk
babyen har en egen, liten og lett barnedyne over seg


.

Dier hyppigere

– Denne anbefalingen om samsoving gjelder spesielt for brystbarn. Mødre som ammer sover ofte på en annen måte, sier Nylander.

Hun mener samsoving fremmer ammingen, ved at barnet ofte dier hyppigere enn barn som ligger i egen seng.

– Det blir også mindre slitsomt for mor når hun for eksempel slipper å stå opp og bevege seg over et kaldt gulv for å hente barnet når det skal ha mat, og å få det til å sove i sin egen seng etterpå, sier hun.

Scroll To Top