Hjem / Familie / Økonomisk bistand for barn med funksjonsnedsettelser

Økonomisk bistand for barn med funksjonsnedsettelser


Det å få et barn med funksjonsnedsettelser er en utfordring for mange foreldre. Hverdagen blir ofte snudd på hodet og mange opplever problemer i forhold til sin arbeidssituasjon.

Noen barn kan ha lange sykdomsperioder som krever oppfølging, mens andre barn krever mye daglig omsorg og pleie. For mange kan det bli en belastning i forhold til egen økonomi i tillegg til belastningen med det å få et barn med funksjonsnedsettelser.

Det finnes ulike ordninger for økonomisk bistand, de fleste stønader gis fra Nav, mens kommunen kan yte også yte tilskudd sammen med Husbanken.

Be gjerne om hjelpe fra sosionom på sykehus eller fra lokal koordinator i kommunen når du skal skrive søknader.

HBF sine likemenn har også egne erfaringer med å skrive søknader og kan komme med gode råd og tips.

Kilde: HBF

 

Scroll To Top