Hjem / Aktuelt / Hvordan foregår mobbing ?

Hvordan foregår mobbing ?


Mobbing

Hvordan utvikler mobbing seg, hvem mobber og hvem mobbes?

En norsk studie viser at de som har vært mobbet i kort tid opplever sjeldnere angrep enn dem som har blitt mobbet over lang tid. Først skjer konfliktene en sjelden gang, så skjer de oftere og oftere. Studien viste at handlingene også blir stadig mer direkte og åpne.

Mobbing som prosess kan deles inn i følgende faser:

  • Uenighet om saker
  • Personkonflikt
  • Aggresjon
  • Mobbing
  • Utstøting

Mobbing kan også ha sin årsak i misunnelse, maktmisbruk, behov for syndebukk eller manglende grensesetting for uakseptabel adferd.

Mobbehandlinger kan også være når noen ikke hilser på, overser, overhører, sosial utelukking og lignende. Dette er handlinger som ofte ikke er synlig for andre enn den det går ut over.

Hvem mobbes?

Det finnes ikke noe typisk mobbeoffer. Alle kan mobbes, og i løpet av livet vil et flertall oppleve negative hendelser som kan være mobbing i en eller annen form. Det kan være indirekte, som ved utfrysing eller baksnakking, eller i direkte form som fleiping, utskjellinger og trusler.

Det er først når de negative hendelsene skjer ofte og over en lengre periode vi kaller det mobbing.

Kilde: Arbeidstilsynet

Scroll To Top