Hjem / Aktuelt / Foreldre til barn som driver med idrett

Foreldre til barn som driver med idrett


resize

Det er gjengs oppfatning at barne- og ungdomsidretten i Norge skiller seg litt fra andre europeiske land ved at den er mindre konkurranseutsatt. Målet til de fleste idrettsforeninger og lag er at flest mulig skal være med lengst mulig, noe som gjør at man vegrer seg for å dele barna i prestasjonsgrupper, spesielt innen lagidretter.

Hvis du ønsker å bidra

I små idrettslag er det fortsatt vanlig at foreldre trer støttende til som trener, oppmann, osv. Hvis du bestemmer deg for å gi deg i kast med dette, er det en fordel at du skaffer deg en oversikt over hvor mye tid det faktisk tar å involvere seg i barnas idrett. Her kan du lese mer om Judy Murray, en sport- forelder av rang. Det er også viktig å involvere barna så raskt som mulig, spesielt hvis de er i tenårene. Det er nemlig viktig at barna er innforstått med at mor eller far blir en sentral del av idrettsmiljøet de er en del av.

Sett standarden

De fleste foreldre befinner seg på sidelinjen, hvor de inntar en mer observerende rolle. Husk at idretten for de aller fleste barn er en lek, og at overivrige foreldre på sidelinjen i populære lagidretter som fotball og håndball ofte kan vise seg å være en belastning for barna. Husk derfor at du må gå foran med et godt eksempel og utvise vanlig folkeskikk overfor motstandernes spillere og støtteapparat. Dette er allikevel aller viktigst når det kommer til dommerne, som ofte selv er ungdommer som kun er et par år eldre enn barna de er satt til å dømme.  Et annet poeng er at negativ og respektløs oppførsel mot andre ofte smitter over på barna hvis du som voksen gir uttrykk for at dette er en grei måte å oppføre seg på.

Individuell idrett eller lagidrett

Driver barnet ditt med individuell idrett, er det ofte nødvendig at du er mer involvert i prosessen. I tillegg må du være klar over at individuelle idretter som oftest er mye dyrere, noe som er spesielt viktig hvis det også er andre søsken det må tas hensyn til. I tillegg krever det mye mer tid fra deg som foresatt med tanke på kjøring til og fra trening og konkurranser, osv. I lagidretter er det kanskje litt lettere å dele på denne byrden med andre.  Det kan allikevel være et fornuftig steg for mange å skifte fra lagidrett til en individuell idrettsgren. Fotballtreneren Tom Nordlie uttalte blant annet nylig at sønnen hans hadde stort utbytte etter at han endret idrettsgren fra fotball til svømming, ettersom han behersket sistnevnte gren mye bedre. Det er derfor viktig at du som foresatt prøver å analysere situasjonen til barnet ditt og gir beskjed om at det er i orden å drive med noe annet hvis du ser at det ikke trives med eller mestrer den nåværende idrettsgrenen.

Barn trenger foreldre som bryr seg, men som også kan sitte stille på sidelinjen.

Scroll To Top