Hjem / Aktuelt / Bli kvitt mobbingen?

Bli kvitt mobbingen?


Mobbing

Mobbing er et fenomen som har eksistert i lang tid og – desverre – vil eksistere i all tid fremover, hvis det ikke tas alvorlig. Det nytter ikke med kompliserte teorier eller å late som det ikke eksisterer. Det eksisterer både på skolen, på jobben, i foreninger og lag

Hvordan bli kvitt – eller redusere mobbingen – er et hett tema om dagen. Mange løsninger er presentert, forkastet og presentert igjen. Hvorfor lar det seg ikke løse?

En av grunnene er, at de som er mest populære på skolen, er elever som blir sett opp til. Et av triksene for å være skolens enere, er å dominere andre elever for på den måten å fremheve seg selv og vedlikeholde sin egen status.

Ingen tør si dem imot. I så fall står de i fare for selv å bli mobbet. Da er det bedre å «være på parti» med mobberen og hjelpe til med mobbingen, for på den måten å bygge sin egen status. Dette går ut over mobbofrene, men det kan man ikke bry seg om. Man må først ta vare på seg selv. Altså en motivasjon til gjøre ting for å komme på høyde med de sterkeste.

Noen er lettere å mobbe en andre. Dette f.eks. på grunn av utseende, mangel på merkeklær, henger etter i undervisningen, eller rett og slett for at de er skoleflinke (nerd). De som er sterke vil også vise dette og mobber de som er svakere for å være sikker på å ikke bli overrasket over å selv få bank.

En måte å løse dette på, må være rett og slett å bruke et gammelt salgstriks:

Skal man selge til en gruppe mennesker, får man tak i den som dominerer, selg til ham og de andre følger etter.

Det samme med mobbing. Få tak i de som dominerer på skolen. Lag et møte med disse og spør om hjelp til å løse et problem som skolen sliter med og antyd muligheten for at kanskje de kan fungere som et «mobbepoliti» og irettesette de som mobber.

På grunn av de er de dominerende, vil de andre til en stor grad følge etter. Dette vil også fungere som en motivasjon og selvutvikling for de sterkeste, det at de kan bruke sine dominerende evner til positivt arbeid. Samtidig vil de som prøver å jobbe seg opp i hierarkiet, igjen ta parti med de sterke og beskytte de svake. Altså; igjen motivasjon og positiv selvutvikling, men denne gang for de «som er på vei opp».

De svakeste – mobbofrene – vil også på denne måten bygge sin egen selvutvikling og få motivasjon til å fortsette skolearbeidet på en positiv måte.

I tillegg kan man legge inn former for konsekvens i mønsteret. Gode resultater, kanskje en skoletur, kinodag, akedag osv. en negativ konsekvens kan være inndragning av dette.

Men lærere: sett dere ned, åpne øynene – det eksisterer på deres skole også!

Scroll To Top