Hjem / Aktuelt / Barn og dataspill

Barn og dataspill


Minecraft

Minecraft

Barns utviklingsmuligheter gjennom dataspill

Mange har meninger om hvor skadelig dataspill kan være for barna våre. I enkelte tilfeller deler jeg de samme bekymringene. Men de mulighetene vi frarøver barna dersom vi nekter dem å spille, er mange. Nytteverdien eller skaden et spill kan forårsake, avhenger av kvaliteten og bruken. Med engasjerte voksne blir dataspill et pedagogisk verktøy som bidrar til barnas utvikling på flere områder. Både motorisk, sosialt, og kognitivt kan de riktige spillene være en positiv del av læringingen. Den kognitive utviklingen omfatter prosesser som persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, begrepsdanning, forestillingsvirksomhet, hukommelse, språk, bedømming, resonnering og problemløsning.

Kunnskapsdepartementet sier i sitt temahefte om IKT i barnehagen at ferdigheter som konsentrasjon, koordinering, kategorisering, skjeldne lyder og farger, tolke bilder og sette dem i rekkefølge er noen av ferdighetene barn kan oppnå gjennom dataspill; men også mange flere.

Barn med spesielle behov
Pedagogiske spill er for alle barn, men har flere fordeler for barn med f.eks. språkvansker, konsentrasjonsvansker eller med vanskeligheter for å tilpasse seg sosialt. Eventuelle utfordringer et barn har, er ofte sammensatt av flere elementer i barnets hverdag, og de kan være svært kompleks. Problemer med språket kan føre til at barnet ikke evner å tilpasse seg på den sosiale arenaen. Et barn som ikke innehar evnen til å uttrykke verbalt hva det ønsker, vil finne andre måter å uttrykke seg på. Et barn som sent utvikler det verbale språket kan for eksempel vise sin frustrasjon ved bruk av mer agressive metoder. I motsatt tilfelle kan et barn som mangler evnen til å være sosial med andre barn miste et viktig element i utviklingen av språket. I samvær med likesinnede utvikler barna store deler av sine språkkunnskaper. Dataspill skaper et fellesskap, en sosial setting og felles referanserammer. For barn med problemer med sosialt innpass kan dette være det som skal til for å bli med i fellesskapet.

Lystbetont læring
Ved å ta i bruk pedagogiske spill som et suplement til andre læringsmetoder får barna et mer variert og spennende læringsrepertoar. Spill er noe som veldig ofte faller i smak hos barn. Ergo er dette lystbetont læring, noe som gir større utbytte av læringssituasjonen. Det sosiale aspektet ved spillingen konstruerer en arena hvor barn lærer turtaking, kommunikasjon, samarbeid, og hvor de hjelper hverandre til å mestre.

Alderstilpasning
Dersom du trodde dataspill bare er beregnet for større barn, må du tro om igjen. På markedet finnes det nå spill for barn fra helt ned i 18-måneders alderen. Spillene er testet av Pan European Game Information (PEGI) for å fastsette hvilken alder som passer innholdet. PEGI er et europeisk system satt sammen for nettopp dette formålet.

At spillene nå har denne merkingen gjør det også lettere for foreldre å sikre at innholdet passer sitt barns utviklingsnivå. Barns læring er sterkt avhengig av mestring for ikke å miste motivasjon og tro på egne ferdigheter. Derfor er det svært viktig at barnet har potensiale for å lykkes i de oppgavene de får. Noen ganger er det bare et lite puff eller litt veiledning som skal til for at barnet mestrer en oppgave. Derfor har du som forelder en gylden mulighet til å bidra til utviklingen, dersom du deltar i spillingen. At en voksen er med på lek, gjør også at leken ofte kan fortsette lengre enn om barnet blir overlatt til seg selv og egenlek. Her må man bare finne balansen

Josefinespillene
Josefinespillene er de pedagogiske spillene jeg har mest erfaring med, og som jeg kan anbefale sett ut i fra hvordan de har vært til nytte i min jobb med små barn. Det finnes en rekke utgaver av josefinespillene ute på markedet i dag; alle med forskjellig formål, og beregnet for forskjellige alderstrinn. Josefine Skolehjelp – Talljakten er satt sammen for å stimulere mattekunskapene til barn i skolealder, mens Josefine Skolehjelp – Lær om kroppen lærer barna om kroppens oppbygning, kretsløpet, fordøyelsen, hjernens funksjoner og sansene.

Pinjata, som er utvikleren av disse spillene, har også utviklet spill som er beregnet for barn i førskolealder. Josefine og Gjengen er et spill egnet fra 4 år og oppover. I spillet er det barna selv som velger hva de vil gjøre. Dette kan for eksempel være å besøke farfar Bjørns butikk for å handle godsaker, eller besøke huset til Josefine for å bake noe spennende. I det første tilfellet lærer barna om tall ved at de må betale for varene de kjøper, mens i det andre tilfellet lærer de parkobling ved å plukke ingredienser til å passe bildene i oppskriftene. Læringsmulighetene er mange.

Noen av spillene har også aktiviteter som kan skrives ut, og som vil stimulere til egenaktivitet selv etter at datamaskinen er slått av.

Forhåndsregler
Et godt råd til deg som forelder er å sette deg godt inn i spillet før du går til innkjøp av det. Det er en rekke spill på markedet som ikke lengre har til hensikt bare å bidra til det underholdningsmessige aspektet. Men det er også et hav av spill som kun er til for underholdning, og enkelte ganger med skadelig innhold. Mange pedagogiske spill kan lånes på biblioteket. Så dersom du ønsker å kjøpe et spill til ditt barn, finnes det altså muligheter for å teste dem ut på forhånd. Husk å begrens spillingen slik at denne ikke tar opp tiden for barnas andre læringsarenaer. Spillene skal kun være et suplement til annen type læring.

Scroll To Top